Festivalbiler 2017

Toyota Nordfjord stilte også i år med festivalbiler til Elvisfestivalen.
Festivalbilene var å se i bybildet hele festivaluken.

Elvisfestrivalen bruker bilene i sin logestikk med transport av musikere og gjester til og fra øvingslokale, bosted, spisested, etc.

Elvisfestivalen er svært takknemlig for avtalen med Toyota Nordfjord. Denne avtalen forenklet vår logestikk betraktelig.

Tusen takk til Toyota Nordfjord.

Øvrige nyheter 2018