Toyota Nordfjord som hovedsponsor 2016

En stor takk til Toyota Nordfjord som også i år bidro med hele 4 biler, som Elvisfestivalen fikk disponere under hele festivalen.
Et bidrag fra en av våre hovedsponsorer som virkelig var til hjelp for vår logistikk.

Tusen takk til Toyota Nordfjord!

Øvrige nyheter 2018